”Välfärdsdebatten måste handla om medborgarna”

Välfärd. Välfärdssystemen står inför stora utmaningar och för att klara dessa behövs en mångfald av aktörer. Fokus i välfärdsdebatten måste därför flyttas från driftsform till kvalitet. Låt oss i offentlig sektor tillsammans lägga spelreglerna på plats, skriver stads- samt förnyelsedirektören i Nacka.