Varför satsar inte kommunen på kulturen på södra Öland??

Vilken ynnest, att bo i Färjestadsområdet! Funderar på att flytta dit. Där är säkert alla jättelyckliga och glada, för där finns det mesta att tillgå i närområdet.