Värna vårt kulturliv

Vi vill börja med att tacka Kulturföreningarna i Karlskoga för en mycket bra insändare 2019-09-11.