”Vi backar inte om estetiska ämnen!”

DEBATTINLÄGG · ”Vår framtid handlar om att unga får redskapen att förstå och förändra världen, och där spelar de estetiska ämnena stor roll. Det vi lär oss i de estetiska ämnena hjälper lärandet i stort”, skriver Gustav Fridolin (MP) och Alice Bah Kuhnke (MP).