Vi känner en förtroendekonflikt

I Växjö kommun har vi, fackförbund och arbetsgivare, ett samverkansavtal som utgår från MBL. Grunden i samverkansavtalet är att medarbetaren ska känna delaktighet, ha inflytande och kunna ta ansvar gällande sin arbetssituation.