Vilken kultur vill framtidens barn ha?

Hur ska kulturskolan nå fler än medelklassens barn? Och kommer nya konstformer att konkurrera ut traditionella konstområden? Tillgänglighet, digitalisering och kompetensförsörjning - framtidens kulturskolor står inför flera utmaningar de närmaste åren.