Vill halvera bidragen till studieförbunden i Kramfors – ett led i att få en budget i balans

Nu kan studieförbunden i Kramfors få sina kommunala bidrag halverade. Detta som ett led i arbetet med att få en budget i balans.