Webbinarier från Kulturskolerådet - Regional kulturskola och lokal samverkan

Vill du delta i ett digitalt erfarenhetsutbyte kring regionalt arbete eller samverkan lokalt? Nu arrangerar Kulturskolerådet webbinarier som du kan anmäla dig till!

Vid dessa webbinarier har du möjligheter att dela erfarenheter och ta del av resultat från de kommuner som deltar i Kulturskolerådets Arvsfondsprojekt. För frågor och anmälan maila pantea@kulturskoleradet.se

1. Samverkan för att nå nya målgrupper - tisdagen den 12:e maj kl 10:00

Samtal med Anna Rådvik, Samverkansstrateg i Göteborg för projektet Kulturskolan i storstan, en av cheferna för Göteborgs Kulturskolor samt flera av de lärare som jobbar i de nya öppna verksamheter som utvecklats i samverkan. För att delta i samtalet bör du har sett Kulturskolan i storstans presentationer kring samverkan, främst Göteborg. 

Länk till dem finns här - lösenordet till samtliga är "storstan".
Inledning https://vimeo.com/410115130
Stockholm https://vimeo.com/410120256
Göteborg https://vimeo.com/410107215
Malmö https://vimeo.com/410118143
 

2. Regionalt arbete - onsdag 13:e maj kl 13:00

Erfarenhetsutbyte med Norrbotten, Västmanland och Örebro län den - träffa utvecklingsledarna i projektet Kulturskolan i hela landet. Titta på respektive regions film kring samverkan innan webinariet. 

Länkar till presentationer med film:
Västmanland https://vimeo.com/407508761 
Norrbotten https://vimeo.com/411391468 
Örebro https://vimeo.com/410099321 

 

Om projekten

Kulturskolerådet arbetar tillsammans med landets kulturskolor kontinuerligt med olika utvecklingsprojekt. Just nu arbetar vi med projekten Kulturskola i hela landet - bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete. Projektet syftar till att ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län. I projektet deltar Norrbotten, Västmanland och Örebro län. Fokus ligger på samverkan mellan kommuner, föreningsliv/folkbildning samt regionala institutioner. I projektet prövas och implementeras nya samverkansformer, arbetssätt och metoder.

Samt Kulturskolan i storstan där deltar Göteborg, Malmö och Stockholm. Projektet syftar till att stärka samverkan mellan städerna och samverkan med föreningsliv för att bredda deltagandet. Målet är att verka för nya samverkansmetoder för inkludering och breddat deltagande samt att skapa nya verksamhetsformer och utbud genom samverkan med civilsamhället.

 

Hela landet - seminarium 2019