Bitr enhetschef Kulturskolan Stockholm

Kulturskolan
I vår värld är kultur viktigt. Vi behöver rum för kultur. Platser som ger utrymme till leken, kreativiteten
och drömmarna. Rum där man kan upptäcka, utveckla och uttrycka sig. Rum för fantasi!
I Kulturskolan Stockholm har barn och unga mellan 6 och 22 år det utrymmet. Här får de möjlighet till
eget skapande på sin fritid i något av kulturskolans många ämnen inom musik, sång, teater, musikal,
dans, cirkus, konst och media. Genom olika evenemang, stora som små, kan eleverna uppträda inför
publik. Undervisningen ges i egna lokaler, med professionell utrustning samt i skolor i hela Stockholm.
Vi söker en biträdande enhetschef till enheten Kungsholmen, Norrmalm, Spånga/Tensta, Rinkeby/Kista.
Arbetet som biträdande enhetschef är förlagt till den del av enheten som består av Spånga/Tensta,
Rinkeby/Kista.
Kulturskolans verksamhet ska breddas, vi ska nå fler elever och vi ska särskilt satsa på att locka barn och
ungdomar i ytterstadsstadsdelar.

Arbetsuppgifter
Du ska biträda enhetschefen i arbetet med att organisera och planera aktiviteter och på enhetschefens
uppdrag, tillsammans med medarbetarna, sätta igång, genomföra, avsluta och följa upp aktiviteter. Du är
engagerad i utvecklingen av hela kulturskoleverksamheten med eleverna i fokus. Du har delegerat
personalansvar. Som biträdande enhetschef vid Kulturskolan är du direkt underställd enhetschefen.
Kulturskolan har under många år arbetat med att nå barn och unga till Kulturskolans verksamhet ibland
annat Järva. I samband med att Kulturskolan sedan 2014-2015 har sänkt avgifterna och utökat sin
verksamhet i Spånga/Tensta och Rinkeby/Kista ser vi en viss ökning av elevantal men det är fortfarande
en stor utmaning att nå fler barn i dessa områden.
Rapporten ”Skillnadernas Stockholm” (2015) av Stockholm stads kommisson för social hållbarhet, visar
att klyftorna mellan olika stadsdelar i Stockholm ökar. Kulturskolan ser därför anledning att skapa en
hållbar plattform för de ungas rätt att ta del av Kulturskolans verksamhet som i sin tur bidrar till att skapa
motivation, delaktighet och känsla av tillhörighet hos stadens unga medborgare i dessa områden.
Med anledning av Kulturrådets satsning på Kulturskolan fortsätter projektet ”Rum för skapande” under
2018-19. Som biträdande enhetschef kommer du att jobba med detta projekt och andra liknande projekt,
tillsammans med de ordinarie chefsuppgifterna.

Sista ansökningsdag: 
30 aug, 2018
Kvalifikationer: 
Du ska ha förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt och samtidigt ha förmåga att se hur och när de små stegen leder vidare mot den större visionen. Vi förutsätter att du utifrån ett starkt uppdrags- och brukarfokus, förmår leda medarbetarna så att enheten med fantasi och kunskap utvecklar en kulturskola som är tillgänglig och angelägen. Du har • högskoleutbildning • förmåga att strukturera och organisera arbetet • analytisk förmåga • god förmåga att leda och motivera medarbetare och driva på utveckling • god samarbetsförmåga • erfarenhet av framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete • goda administrativa och ekonomiska kunskaper noggrann • erfarenhet av chefsuppdrag • erfarenhet av/förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation • intresse av och erfarenhet av arbete med kulturell mångfald. Du är • tydlig, pedagogisk och kommunicerar väl i tal och skrift • empatisk, lyhörd och prestigelös • målinriktad, drivande och uthållig • både kreativ och ordningsam och inte minst, jobbar med humor och glädje! Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.

Ansökan

Om anställningen

Arbetsort: 
Spånga/Tensta, Rinkeby/Kista.
Omfattning: 
100%
Anställningsform: 
Kulturförvaltningen tillämpar tidsbegränsat chefskap med tillsvidareanställning i botten.
Tillträde: 
1 dec, 2018
Lön: 
Månadslön

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare: 
Stockholms Stad
Kontaktperson: 
Lise-Lotte Axelsson
Telefon: 
0850831839