Chef Kultur- och Fritidsförvaltningen i Mora

Mora kommun söker en engagerad chef för kultur- och fritidsförvaltningen. Från 1 januari 2019 skapades en ny nämnds- och förvaltningsorganisation i Mora kommun där bland annat kultur- och fritidsfrågorna samordnas inom samma verksamhet.
Som chef för kultur- och fritidsförvaltningen är du förvaltningens ledande tjänsteman, ansvarig och föredragande inför kultur- och fritidsnämnden samt chef för förvaltningens strategiska ledningsgrupp. Som förvaltningschef ansvarar du för förvaltningen som en del i kommunens samlade åtagande och ska planera och fatta beslut i den egna verksamheten på sådant sätt att det gagnar hela Mora kommuns bästa.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för Mora kommuns fina folkbibliotek; ett huvudbibliotek och tre små filialer, och kommunens spännande allmänkulturella verksamheter med utställningar och kulturprogram, kulturminnesvård och ett bygdearkiv. Förvaltningen innehåller också välbesökt fritidsgårdsverksamhet och den kommunala kulturskolan med ett brett utbud. Förvaltningen svarar för konsumentvägledning, allt kommunalt föreningsstöd, bokningar av de kommunala fritidsanläggningarna samt fritidsverksamheter på de kommunala fritidsanläggningarna.
 

Sista ansökningsdag: 
31 mar, 2019
Kvalifikationer: 
Vi söker dig med högskoleexamen med goda kunskaper inom kultur- och fritidsnämndens område. Du har kunskaper om den kommunala beslutsprocessen och erfarenhet att verka i en politiskt styrd organisation. En förutsättning för uppdraget är chefserfarenhet med mycket god förmåga att leda och motivera andra för att effektivt nå gemensamma mål. Ditt ledarskap utgår från ett strategiskt perspektiv och du visar omdöme genom att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstagande vid uttalanden, agerande och beslut. Du är tydlig och engagerad i din kommunikation såväl muntligt som skriftligt vilket också innebär att du lyssnar och säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för berörda. Du arbetar mycket bra med andra människor och din tidigare erfarenhet och personlighet gör dig till en stabil person med god självinsikt. Du har hög integritet med väl grundade och tydliga värderingar samt förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. För uppdraget bör du också ha förmåga att vara kreativ i kombination med ett strukturerat arbetssätt. Du är reflekterande och kan belysa och analysera frågor och konsekvenser i ett större sammanhang. Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marit Sandgren, tel 0733-512 729.

Ansökan

Ansök via: 
Webbadress

Om anställningen

Arbetsort: 
Mora
Omfattning: 
Heltid
Anställningsform: 
Tillsvidareanställning

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare: 
Mora Kommun
Kontaktperson: 
Marit Sandgren
Telefon: 
0733-512 729