Chef till musikskolan

Som chef för musikskolan får du möjlighet att arbeta i en kreativ miljö och utveckla verksamheten framåt. Du kommer till en välfungerande skola med erfarna och engagerade medarbetare. Du delar personalansvaret med två biträdande enhetschefer och har stöttning av en administrativ samordnare. I verksamheten finns även en utvecklare som är ett direkt chefsstöd med ansvar för bl.a. kvalitetssäkring samt att driva utveckling mot uppsatta mål. 

Musikskolechefen har ett helhetsansvar för verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi samt en helhetsbild över verksamheten som bidrar och inspirera till en gemensam utveckling framåt. 
Du omvärldsbevakar och är viktig för samverkan med andra interna och externa aktörer. Musikskolechefen ingår i område kulturs ledningsgrupp och svarar mot chefen för område Kultur.

Under 2018 genomförs en förstudie om att utveckla Musikskolan till en kulturskola. Förstudien ska beskriva ett nuläge och vidare undersöka barn och ungas behov och önskemål kring kulturverksamhet samt föreslå olika tänkbara modeller för en kulturskola för Eskilstuna kommun. Om erforderliga beslut tas blir det Musikskolechefens uppdrag att utveckla Musikskolan till kulturskola. 

Sista ansökningsdag: 
9 sep, 2018
Kvalifikationer: 
Vi ser att du har ett öppet sinne och ser värdet av olikheter, strävar efter att få den egna verksamheten att spegla det samhälle vi verkar i och arbetar aktivt med inkludering och en arbetsplats fri från diskriminering. Leder verksamheten så att arbetssätt och bemötande av invånare, kund och brukare präglas av ett inkluderande och respektfullt förhållningssätt. Vi ser att du har förmåga att planera, följa upp, analysera verksamheten på ett systematiskt sätt och ser helheten. Du hanterar organisationens resurser aktsamt och effektivt och åstadkommer bästa resultat för helheten, inom befintliga ekonomiska ramar. Att jobba som chef på en musikskola innebär att leda specialister. Det är därför viktigt att du som chef både har förtroende och tillit till dina medarbetares spetskompetens och tar beslut och vägval i samspel med medarbetarna. Du har minst 5 års erfarenhet och kunskaper från kulturområdet (ex från musik, dans, teater, film, konst…) och en bred kännedom om kulturområdet generellt. Akademisk examen (minst 120 p/180 hp) inom samhällsorienterande ämnen eller relevant examen eller erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig är ett krav samt minst 3 års erfarenhet från arbete med ansvar för ekonomi och personal.

Om anställningen

Arbetsort: 
Eskilstuna
Omfattning: 
Heltid
Anställningsform: 
Tillsvidare
Tillträde: 
1 jan, 2019

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare: 
Eskilstuna Kommun
Kontaktperson: 
Joanna Lindgren Rekryteringskonsult 016-710 19 72
Telefon: 
016-710 19 72