Kulturchef

Dina arbetsuppgifter

Som chef för Mora kommuns kulturförvaltning blir du förvaltningens ledande tjänsteman, ansvarig och föredragande inför kulturnämnden samt chef för förvaltningens ledningsgrupp och kulturkontoret. Förvaltningschef ansvarar för förvaltningen som en del i kommunens samlade åtagande och ska planera och fatta beslut i den egna verksamheten på sådant sätt att det gagnar helhetens bästa. Chef för kulturförvaltningen rapporterar till kommundirektören med uppdrag att:

• Leda, utveckla och följa upp kulturförvaltningens verksamhet så att medborgaren/kunden är i fokus.
• Leda kulturförvaltningens verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument.
• Leda, samordna, utveckla och följa upp kulturförvaltningens verksamhet så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalitet och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut.
• Medverka aktivt i utveckling av kommunens verksamheter i kommundirektörens respektive förvaltningens ledningsgrupper.
• Svara för omvärldsbevakning inom kulturförvaltningens verksamhetsområde.
• Medverka i utveckling av Mora kommun som attraktiv arbetsgivare och skapa en hållbar kompetensförsörjning
• Leda, motivera och utveckla medarbetare mot måluppfyllelse och ha arbetsgivaransvar.
• Företräda kommunen i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån kulturförvaltningens ansvarsområden.
• Skapa goda förutsättningar för delaktighet och engagemang med målgruppens behov i centrum.

Sista ansökningsdag: 
4 sep, 2016
Kvalifikationer: 
Din profil Vi vill att du har högskoleexamen samt mycket goda kunskaper inom kulturområdet och erfarenhet från arbete inom kultursektorn. En förutsättning för uppdraget är mycket god förmåga att leda och motivera andra för att effektivt nå gemensamma mål. Ditt ledarskap utgår från ett strategiskt perspektiv och du visar omdöme genom att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstagande vid uttalanden, agerande och beslut. Mycket viktigt att du är tydlig och engagerad i din kommunikation såväl muntligt som skriftligt vilket också innebär att du lyssnar och säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för berörda. Du arbetar mycket bra med andra människor och din tidigare erfarenhet och personlighet gör dig till en stabil person med god självinsikt. Du har hög integritet med väl grundade och tydliga värderingar samt förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Uppdraget kräver också att du har förmåga att vara kreativ i kombination med ett strukturerat arbetssätt. Du är reflekterande och kan belysa och analysera frågor och konsekvenser i ett större sammanhang.

Ansökan

Ansök via: 
Webbadress

Om anställningen

Arbetsort: 
Mora
Omfattning: 
100%
Anställningsform: 
Tillsvidare

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare: 
Mora Kommun
Kontaktperson: 
Anders Hultgren
Telefon: 
0733512701