Kulturskolan i storstan - minskat utanförskap genom samverkan

Projektperiod: 
1 jan, 2018 till 1 jan, 2021
I Arvsfondsprojektet Kulturskolan i storstan deltar Göteborg, Malmö och Stockholm.

I Arvsfondsprojektet deltar Göteborg, Malmö och Stockholm. Projektet syftar till att stärka samverkan mellan städerna och samverkan med föreningsliv för att bredda deltagandet. Målet är att verka för nya samverkansmetoder för inkludering och breddat deltagande samt att skapa nya verksamhetsformer och utbud genom samverkan med civilsamhället.

Samverkansstrateger:

Anna Rådvik, Göteborg

Ulrika Renström, Malmö

Viveka Vidhammer, Stockholm

Barn elevföreställning rikskonferens

Relaterade artiklar