Förstudie - Pedagogisk vidareutbildning för personer med konstnärlig bakgrund

Rapporten presenterar resultatet från en förstudie om en pedagogisk vidareutbildning för personer med konstnärlig bakgrund. Bakom satsning låg Botkyrka, Järfälla och Stockholm. Förstudien finansierades av Stockholm läns landsting. Ida Thomsson genomförde förstudien som extern konsult och svarar själv för resultat och slutsatser. Kulturskolerådet har administrerat projektet.

Författare: 
Ida Thomsson
Utgivningsår: 
2016