Framtida möjligheter för kulturskolan (2018)

Resultat från en enkätstudie bland Sveriges musik- och kulturskolor
Författare: 
Kulturskolerådet
Utgivningsår: 
2018