Framtida möjligheter för kulturskolan (2019)

Den nya studien Framtida möjligheter för kulturskolan visar att fyra av tio kommuner ser en negativ utveckling med besparingar för kulturskolan framför sig. 15 kommuner uppger att det finns hot om nedläggning.
Författare: 
Kulturskolerådet
Utgivningsår: 
2019