Framtida möjligheter för kulturskolan (2020)

Under hösten 2020 genomförde Kulturskolerådet återigen en enkätundersökning och vår nya rapport visar att antalet kommuner där det föreligger ett nedläggningshot för kulturskolan ökar.

Hälften av kulturskolor som hotas av nedläggning de närmaste åren finns i kommuner med under 10 000 invånare. Mest utsatt tycks Jämtlands län vara där kulturskolan i fyra kommuner riskerar att läggas ned (Härjedalen, Krokom, Ragunda och Strömsund). Fyra av tio kommuner bedömer att de kan drabbas av besparingar.  Rapportens resultat visar också att osäkerheten ökar. 15 procent är i år osäkra på om resurserna ska öka eller minska, vilket kan jämföras med 10 procent 2019.

Författare: 
Kulturskolerådet
Utgivningsår: 
2020