Funktionsnedsättning Funktionsuppsättning – boken hur vi får en kulturskola för alla!

Alla barn har behov av att arbeta med estetisk verksamhet – precis som alla barn behöver röra på sig. Musik- och kulturskolorna är landets i särklass största verksamhet för att tillfredställa detta behov. Om vi undantar den obligatoriska skolan naturligtvis.

Varje vecka kommer 200 000 barn och ungdomar till musik- och kulturskolorna. Vilka är dessa barn? Det vet vi dessvärre ganska lite om. För några år sedan frågade sig ledarna för musik- och kulturskolorna själva om de hade många elever med funktionsnedsättningar i verksamheten. Nej, troligen inte, blev svaret. Vad beror det på det? Främst på grund av bristande kunskap om denna grupp ungdomar, svarade cheferna. Det blev en signal till att starta projektet PASCAL- inTRYCK påTRYCK utTRYCK avTRYCK 2007. Nu är projektet slut och det finns minst tre gånger så många elever med en funktionsnedsättning i musik- och kulturskolorna 2011. Kunskapen har ökat. Men frågan har också blivit mer komplicerad.

Denna bok är ett slags efterord till projektet. Mest är den ett inlägg i den viktiga debatten om hur vi ser på människor med en etikett ”funktionsnedsatt”. Vad innebär det? Hur vill han/hon bli behandlad?

Boken har tre delar; en del om slutsatser från projektet, en tipskatalog på ett par sidor och den största delen är den tredje där vi låtit kända och okända personer med stor kunskap om detta område, föreläsare inom projektet, skriva var sitt bidrag. Bland författarna finns Pelle ”Mr Tourette” Sandstrak, David Lega, Elisabet Reslegård och Ingrid Sindahl- Norelius. Alla är de personer som betytt mycket för oss. Hoppas de gör det för dig också.

Ett fåtal trycka exemplar kan beställas HÄR

Författare: 
Stewe Gårdare och Håkan Sandh
Utgivningsår: 
2011