Glädjeämnen eller sorgebarn?

Rapportens titel syftar på de estetiska ämnenas roll inom barn- och ungdomsskolan. Är de glädjeämnen eller sorgebarn? Eleverna tycker om ämnena – men de är inte särskilt viktiga.

På många håll finns goda exempel där undervisningen håller hög kvalité. Samtidigt saknar de flesta lärare som undervisar i ämnena den kunskap som krävs för att undervisningen skall nå upp till kursplanernas mål. Kan samverkan mellan musik- och kulturskolan och barn- och ungdomsskolan vara ett sätt att förbättra undervisningen i de estetiska ämnena? Kan en sådan samverkan även göra det möjligt att införa mer av estetiska lärprocesser i barn- och ungdomsskolan? Det är några av de frågor som tas upp i denna rapport. Som bakgrund redovisas hur samverkan mellan skolformerna ser ut idag. En rad konkreta exempel från olika kommuner visar ett brett spektra av goda exempel på hur en sådan samverkan kan höja kvalitén på undervisningen inom barn- och ungdomsskolan.
Rapporten är framtagen av Kulturskolerådet på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling. Författare är Håkan Sandh med en bakgrund som rektor för kulturskolorna i Södertälje och Solna och tidigare vice ordförande i Kulturskolerådet.

Författare: 
Håkan Sandh
Utgivningsår: 
2006