Handbok för jämställt ledarskap i kulturskolan

Ny metodbok om jämställdhet och normkritik!

Erfarenheter från projektet Kulturskola på lika villkor är samlade i denna handbok. Här finns metoder, arbetssätt och exempel på hur man kan arbeta med jämställdhet och normkritik i kulturskolan.

Författare: 
Kulturskolerådet
Utgivningsår: 
2015