Kulturskolans roll och förutsättningar - En orienteringsskrift för dig som är ledare i kulturskolan

Genom denna skrift vill vi erbjuda konkret stöd till chefer och ledare i kulturskolan. Skriften ska ge en orientering till kulturskolan och den roll och uppdrag den kommit att få i Sverige. 

Författare: 
Kulturskolerådet
Utgivningsår: 
2019