Man kan kanske alltid göra mer men ja … små myrsteg

Slagverkspedagogers syn på fördelning av pojkar och flickor i sitt ämne.
Författare: 
Stefan Schöning
Utgivningsår: 
2013