Mediebilden av kulturskolan

Denna rapport är en analys av hur musik- och kulturskolor synliggörs i svensk press. Studien är gjord av professor Simon Lindgren, Umeå universitet.

Författare: 
Simon Lindgren
Utgivningsår: 
2015