Musikalisk mångfald - En undersökning av ungdomars musicerande

Under 2001- 2002 genomförde Kulturskolerådet en förstudie. Projektägare var Kulturskolerådet. En styrgrupp bildas med representanter från Kulturskolerådet, Ungdomsstyrelsen, Kulturrådet samt Svenska Kommunförbundet. I denna rapport finns resultat från studien.

 

Författare: 
Per-Anders Hübner
Utgivningsår: 
2002