Svängrum - för en kreativ musikpedagogik

Ur inledningen: När jag efter ett flertal år som praktiserande musiklärare, läste vidare på Bibliotekshögskolan och skrev en magisteruppsats om Smålands Musikarkiv, väcktes mitt intresse för musikforskning och forskningsprocessen. Under forskarutbildningen i musikvetenskap som sedan följde, blev jag bland annat medveten om hur olika musikpedagogiska val kan fokusera på produkt eller på process. Det medför, att musikläraren kan befinna sig i en performativ musikundervisningstradition som reproducerar musiken, eller så kan läraren skapa förutsättning för en undervisning där det är viktigt att eleverna själva konstruerar sin kunskap. Avhandlingen utgår från ensembleundervisning på en gymnasieskola.
Författare: 
Anna Linge
Utgivningsår: 
2013