Ungas rättigheter, delaktighet och inflytande

Hur säkrar vi barns rättigheter till delaktighet och inflytande? Och vad betyder Barnkonventionen som lag för kulturskolan?

I vår nya skrift försöker vi svara på dessa frågor men också ge en överblick kring politik, styrdokument och hur förväntningar kring inflytande vuxit fram över åren. Den bygger också vidare på vårens enkät om ungas inflytande och det resultatet men innehåller också tips och förslag från lärande exempel i olika kommuner. Vi hoppas den kan komma till nytta för er som arbetar i kulturskolorna och vill utveckla arbetet med barns inflytande och rättigheter!

Författare: 
Kulturskolerådet
Utgivningsår: 
2020