Upplevelser och förväntningar - Handbok för offensiv kvalitetsutveckling inom musik- och kulturskolor

Kvalitetsarbete i kulturskolan. Hur hänger mål, uppdrag och resultat ihop? När vet vi att vi når målen? Kulturskolerådet har tagit fram en skrift kring hur man kan jobba för ett systematiskt kvalitetsarbete i kulturskolan

Författare: 
Klas Wounsch
Utgivningsår: 
2011