Om skolan

Postadress till skola: 
Box 54
673 22 Charlottenerg
Telefon: 
0571-358 15

Kontaktperson

Pernilla Oscarsson
Rektor
0942-141 02