Om skolan

Postadress till skola: 
Brändströmsg. 22
803 25 Gävle
Telefon: 
026-17 93 84

Kontaktperson

Lars-Erik Berglund
Tf enhetschef
026-17 95 83