Om skolan

Postadress till skola: 
Brändströmsg. 22
803 25 Gävle
Telefon: 
026-17 93 84

Kontaktperson

Joakim Lindblad
Enhetschef
026-17 80 0
070-084 89 85