Om skolan

Postadress till skola: 
Barn o ungdomskontoret
953 85 Haparanda
Telefon: 
0922-106 65

Kontaktperson

Tuija Larsson
Rektor
0922-152 40
072-512 06 10