Om skolan

Postadress till skola: 
Köpings kommun
731 85 Köping
Telefon: 
0221-256 04

Kontaktperson

Anders Olsson
Tf. Rektor
0221-256 22