Styrelse och arbetsgrupper

Här finns protokoll från Kulturskolerådets styrelsemöten. Kulturskolerådets styrelse har också skapat olika arbetsgrupper. Förutom styrelsen finns verkställande utskott och en arbetsgrupp för Kulturskoledagarna.