Kulturskolan magasin

Kulturskolan magasin är Kulturskolerådets tidning. I den läser du om det viktigaste som berör kulturskolorna i landet, aktuella debattfrågor och intervjuer av kända och mindre kända personer. Tidningen kommer ut med sex nummer per år. Som medlem i Kulturskolerådet ingår en prenumeration. Kostnad för prenumeration är 260 kronor för ett helår (6 nummer). För flera prenumerationer lämnas 50% rabatt efter 10 prenumerationer.

Sänd ett e-postbrev till prenumerationer@kulturskoleradet.se om du vill prenumerera på Kulturskolan magasin! Nyttja Kulturskolan magasin vid försäljning, meddelanden, personalrekrytering med mera!

Annonser bokar du via e-post: annonser@kulturskoleradet.se

Format, priser 2019. Prislista och Format (priserna gäller även 2020)

Kulturskolan magasin har en upplaga på 1050 ex.

Manusstopp för annonsering 2020
Nr 1: 11 januari. Nr 2: 15 februari. Nr 3: 10 april. Nr 4: 9 aug. Nr 5: 1 okt. Nr 6: 4 nov

Ansvarig utgivare är Kulturskolerådets ordförande Jalle Lorensson, tel. 070-298 49 83‬. Redaktör är Torgny Sandgren, tel. 070-671 79 46

Kulturskolan magasin nr 6 2019
Kulturskolan magasin nr 5 2019
Kulturskolan magasin nr 4 2019
Kulturskolan magasin nr 3 2019