Stäng

Testsida med extra allt

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) är en ideell förening som bildades 1997. SMoK arbetar med opinionsbildning, kompetenshöjning och omvärldsbevakning för att stärka musik- och kulturskolornas verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Behovet av en ny organisation uppstod framförallt p.g.a att ingen regional- eller nationell nivå fanns. Behov av kontakter, uppföljning och utvecklingsarbete var stort på nationell nivå efter att dåvarande Svenska Kommunförbundet lade ner sin stödverksamhet 1987.

SMoK arbetar idag med bl.a. med opinionsbildning, mediakontakter och faktainsamlande. Vi anordnar också kurser, konferenser och utbildningar.

Formellt är SMoK en ideell förening där varje kommun, representerad av sin musik- eller kulturskola, utgör en medlem med en röst. Stora och små kommuner har därmed samma inflytande. Medlemsavgiften är 1680 kr för alla medlemmar, men därutöver betalar alla kommuner en serviceavgift beroende på invånarantal. Denna täcker kostnaden för styrelsens arbete och en tjänsteman som arbetar med föreningens administration och servar medlemmarna.

Innan SMoK fanns bildades 1979 Föreningen Sveriges Musikskolledare (FSM, sedermera FSMK – Föreningen Sveriges Musik- och Kulturskolledare). Därmed togs det första steget för att skapa ett nätverk för musikskolledare i Sverige. Föreningens initiativtagare och eldsjäl tillika förste ordförande var Kai-Åke Nilsson.

FSM fyllde det stora behov som fanns av gemensam kompetensutveckling och kontakt mellan landets musikskolledare.

Som en konsekvens av samhällsutvecklingen växte behovet fram av en mer professionell organisation än FSM, som drevs av ideellt arbetande funktionärer. 1996 bildades därför interimistiskt Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) i samband med FSMK:s årsmöte i Lund. 1997 valdes SMoKs första ordinarie styrelse och FSMK lades ner.