Stäng

Vår verksamhet

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet.

Vision

Kulturskolerådets vision är att alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet.

Prioriterade områden 2019 till 2022

• Barns rätt till kulturutövande

• Kompetensförsörjning (grundutbildning av pedagoger/lärare och chefer samt kompetensutveckling)

Det sker genom mediakontakter, dialog med berörda departement, myndigheter och andra relevanta organisationer. Målet är en nationell strategi som omfattar ovan nämnda punkter.

Kulturskolerådet anordnar olika kurser, konferenser och utbildningar. Kulturskoledagarna är en årlig branschträff för erfarenhetsutbyte och andra kompetensfrämjande aktiviteter. Kulturskolerådet tar även fram statistik om kulturskolornas verksamhet samt aktuell information om medlemmarnas kulturskolor.

Genom webbplats, nyhetsbrev och tidningen Kulturskolan magasin bidrar rådet med nyheter och annan omvärldsbevakning. Kansliet lämnar även konsultativt stöd till medlemmar.