Stäng

Vår verksamhet

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet.

Kulturskolerådet samordnar aktuella frågor, driver utvecklingsprojekt, arrangerar konferensen Kulturskoledagarna och seminarier, samt opinionsbildar. Genom webbplats, nyhetsbrev och tidningen Kulturskolan magasin bidrar rådet med nyheter och annan omvärldsbevakning. Kansliet lämnar även konsultativt stöd till medlemmar.
Kulturskoledagarna är en årlig branschträff för alla som leder och utvecklar kulturskolor och är en nationell konferens med erfarenhetsutbyten och andra kompetensfrämjande aktiviteter.

Vision

Kulturskolerådets vision är att alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet.

Prioriterade områden 2019 till 2022

• Barns rätt till kulturutövande
• Kompetensförsörjning (grundutbildning av pedagoger/lärare och chefer samt kompetensutveckling)

Det sker genom mediakontakter, dialog med berörda departement, myndigheter och andra relevanta organisationer. Målet är en nationell strategi som omfattar ovan nämnda punkter.

7390