Program

Rikskonferensen 16-18 mars, 2016

Onsdag den 16 mars (Kulturens hus)
09.00 - 10.00 Registrering, fika

10.00 - 10.15 Välkommen!

10.15 - 10.45 En nationell strategi för kulturskolan (Kulturminister Alice Bah Kuhnke)

10:45 - 11:00 Röst, rytm och rörelse

11:00 - 12.00 Kulturskolan som resurs?
Panelsamtal: Anna Serner (VD Filminstitutet), Helena Wessman (chef Berwaldhallen), Kristina Nilsson (divisionschef Landstinget kultur), Linda Beijer (ordförande Manegen) och Stefan Forsberg (Ordförande Svensk Scenkonst). Moderator: Marianne Söderberg

12.00 - 13.30 Lunch & utställarbesök

13.30 - 14.45 Nationell strategi för kulturskolan - Monica Lindgren (föreläsning/samtal) + Föreställning EVOLUTION (kulturskolan Luleå)

14.45 - 15.30 Fika och incheckning på rum

15.30 - 16.45 Nationell strategi för kulturskolan - Monica Lindgren (föreläsning/samtal) + Föreställning EVOLUTION (kulturskolan Luleå)

16.45 – 18.30 Utställarbesök & mingel

19.30 - 23.00 Middag på Kulturens hus

 

Torsdag den 17 mars (Kulturens hus)
09.00 - 09.20 Kulturskolerådets ordförande och generalsekreterare har ordet

09.20 - 10.00 Peter Örn - Ledarskap för samverkan

10.00 - 10.45 Fika och utställarbesök

10.45 - 11.45 Marika Lagercrantz - Lustens kraft och sköra ledarskap

12.00 - 13.30 Lunch och utställarbesök

13.30 - 14.45 Parallella seminarier enligt val

14.45 - 15.15 Afternoon tea och utställarbesök

15.15 - 16.30 Parallella seminarier enligt val

18.30 -19.30 Föreställning (Luleå)

19.30 - 22.30 Middag och festligheter (Kulturens hus)

22.30 - 24.00 Efterfest Clarion

 

Fredag den 18 mars (Kulturens hus)

09.00 - 10.30 Kulturskolerådets årsmöte

10.30 - 11.00 Fika

11.00 - 12.30 Robert Wells - Mitt liv som komphund

12.30 - 13.00 Avslutning av konferens och presentation konferensort 2017

13.00 – 13.30 Lunch

 

För inbjudan till fredagskvällens arrangemang av Norrbottensmusiken: 

http://www.newdirections.se/wp-content/uploads/2015/11/Inbjudan_NewDirec...

 

Alice Bah Kuhnke