Stäng

Statistik och forskning

Kommunernas kulturskoleverksamhet är omfattande. Kulturskolerådet har under många år samlat in statistik från kommunerna. Från 2017 görs detta av Statens Kulturråd som också har som uppgift att synliggöra forskningsresultat.

Statistik från 2016

  • Kulturskoleverksamhet finns i 283 av landets 290 kommuner
  • Kommunerna satsade 2016 2,3 miljarder på verksamheten. Summan har ökat med 14 procent sedan 2013 (2016 års penningvärde)
  • 230 000 elevplatser i ämneskurser – en ökning med 11 procent sedan 2013
  • Fler kommuner slopar avgiften. 2016 saknade 16 kommuner avgift – en ökning med 60 procent sedan 2013
  • Den vanligaste terminsavgiften är 643 kronor

Från 2017 är det Kulturrådet (Kulturskolecentrum) som samlar in och presenterar statistik samt synliggörs forskning. Läs mer om Kulturrådets arbete här!

Kulturskolerådet har tagit fram ett antal rapporter och skrifter. Du hittar dem här!