Stäng

Kurs för nya chefer

Kulturskolerådet arrangerar årligen ett antal kurser för chefer i kulturskolan. Målgruppen är nya chefer men erfarna kulturskolechefer är också välkomna för att få tips och verktyg i förändringsarbetet.
På kursen får du bland annat information om avtalet (HÖK21). Under 2022 leds våra webbinarier av Andreas Westberg, kulturskolechef i Värnamo samt Jalle Lorensson, tidigare chef i Malmö och styrelseordförande i Kulturskolerådet.

Nästa kurs: 11 november 13.00-14.30

Anmälan sker till: nychef@kulturskoleradet.se