Stäng

Kurs för nya chefer

Kulturskolerådet arrangerar årligen ett antal kurser för chefer i kulturskolan. Målgruppen är nya chefer men erfarna kulturskolechefer är också välkomna för att få tips och verktyg i förändringsarbetet.
På kursen får du bland annat information om avtalet (HÖK21). Under 2022 leds våra webbinarier av Andreas Westberg, kulturskolechef i Värnamo, Kristina Enqvist kulturskolechef i Piteå samt Jalle Lorensson, tidigare chef i Malmö och styrelseordförande i Kulturskolerådet.

Anmälan sker till: nychef@kulturskoleradet.se

Vårens webbinarier:

Fredag 18 mars kl. 10.00-11.30
Teams-länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjMwZWZkNGUtMzhmNC00MzVhLWFiYzctNGQwNmNjMWI3MzY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22947897c4-c003-4f36-92b8-55ac5ab35354%22%2c%22Oid%22%3a%221d193164-3324-4a62-8328-1ecd6990d43d%22%7d


Fredag 22 april kl. 10.00-11.30
Teams-länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGEyMzA0YjItZTg1MS00NGJjLThkOWMtNWEzNzQyZjVmYjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22947897c4-c003-4f36-92b8-55ac5ab35354%22%2c%22Oid%22%3a%221d193164-3324-4a62-8328-1ecd6990d43d%22%7d