Stäng

Att bli professionell musiker – en resa utan likvärdiga möjligheter?

Hur går det till att bli en professionell musiker eller kompositör och hur går det sedan till att bli yrkesverksam?

Kan alla ta del av de vägar som finns idag och finns det vägar som öppnar upp för att bli yrkesverksam inom alla genrer? Finns det strukturer som möjliggör en karriär inom fältet för vissa men inte för andra? Vilken roll spelar genre, instrument och konstnärlig vision i detta? Kulturskolerådets generalsekreterare deltar i ett samtal på Folk och Kultur.

Medverkar gör Robin Lilja (kompositionslärare), Torgny Sandgren (Kulturskolerådet), Caroline Näsström (RUM), Peter Eriksson (musiker) och Helena Wessman (länsmusikchef på Gotland).

Läs mer här!