Stäng

Framtidens kulturskola? – Kulturskolerådet möter våra politiker

Sveriges kulturskolor är viktiga, inte bara för barn och ungas personliga upplevelser av kultur utan också ur ett större samhällsperspektiv. Vi frågar våra politiker hur kulturskolan ska formas i framtiden, enligt dem.

Kulturskolan är en viktig verksamhet för barn och unga och ungefär 500 000 barn beräknas delta i kultur- och musikskolornas aktiviteter under ett år.  Med kulturskolan läggs en viktig grund för skapande, delaktighet och återväxt av konstnärer och kulturutövare.

Hur ser framtidens kulturskola ut? Kulturskolerådet bjuder in våra partiers kulturtalespersoner till en intervju i samtalsform via Zoom för att prata om hur framtidens kulturskola bör se ut. Samtalet är ca 10 min, intervjun leds av Jalle Lorensson, ordförande i Kulturskolerådet och kretsar runt följande frågeställningar:

• Vad har kulturskolan för roll i partiprogrammen?
• Vad är er syn på de 200 miljoner som idag delas ut i statliga pengar?
• Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för kulturskolan?
• Hur ställer sig ert parti till att avgifterna skiljer sig avsevärt mellan kommunerna?
• Har du själv personlig erfarenhet av musik- eller kulturskola?

Deltagande politiker; Amanda Lind (MP), Crister Nylander (L), Catarina Deremar (C), Lawen Redar (S), Kristina Axén Olin (M), Roland Utbult (KD), Bo Broman (SD), Vasiliki Tsouplaki (V)