Stäng

Röster från Om vi fick bestämma – inspirerande och tankeväckande filmer

Deltagare i projektet Om vi fick bestämma har i filmer berättat om vilka erfarenheter de har från arbetet med inflytande och delaktighet i kulturskolan.

Se filmerna tillsammans i lärarkollegiet, i elevforum/elevföreningar eller i ledningsgruppen och gör reflektioner med utgångspunkt i er egen verksamhet.

Diskussionsfrågor till filmerna

Här finns diskussionsfrågor till filmerna (PowerPoint).

Mervärden och aha-upplevelser – varför ska man arbeta för stärkt delaktighet och inflytande i kulturskolan?

En kulturskola för alla – funktionsnedsättning, delaktighet och inflytande i kulturskolan

Inspirerande initiativ – exempel på vad arbete med delaktighet och inflytande i kulturskolan kan innebära och ge

Lärdomar för framtiden – om förankring, kunskap och fokus i utvecklingsprojekt om delaktighet och inflytande i kulturskolan