Om skolan

Postadress till skola: 
Storgatan 16
16546 30 Karlsborg