Stäng

Kulturskolan magasin

Kulturskolan magasin är Kulturskolerådets tidning. I den läser du om det viktigaste som berör kulturskolorna i landet, aktuella debattfrågor, intervjuer och reportage . Tidningen kommer ut med sex nummer per år. Som medlem i Kulturskolerådet ingår en prenumeration. Kostnad för prenumeration är 260 kronor för ett helår (6 nummer). För flera prenumerationer lämnas 50% rabatt efter 10 prenumerationer.

Skicka ett mail till prenumerationer@kulturskoleradet.se om du vill prenumerera på Kulturskolan magasin! Du kan även annonsera i Kulturskolan magasin vid försäljning, evenemang, utbildningar, personalrekrytering med mera!

Annonser bokar du via e-post: annonser@kulturskoleradet.se

Format, priser 2021. Prislista och Format

Kulturskolan magasin har en upplaga på ca 1000 ex.

Manusstopp 2021

Nr 1 12 jan
Nr 2 8 feb
Nr 3 19 apr
Nr 4 23 aug
Nr 5 4 okt
Nr 6 8 nov

Utgivning 2021

Utgivning: nummer 1 v. 7, nummer 2, v. 11, nuer 3 v. 20, nummer 4 v.38 nummer 5 v.43 nummer 6 v.49

Ansvarig utgivare är Kulturskolerådets ordförande Jalle Lorensson‬. Huvudredaktör är Torgny Sandgren och redaktör är Bodil Lundmark, 0730 71 11 88. E-post: kommunikator@kulturskoleradet.se

  • Kulturskolan magasin nr 5 2021
  • Kulturskolan magasin nr 4 2021
  • Kulturskolan magasin nr 3 2021
  • Kulturskolan magasin nr 2 2021