Stäng

Kulturskolan magasin

Kulturskolan magasin är Kulturskolerådets tidning. I den läser du om det viktigaste som berör kulturskolorna i landet, aktuella debattfrågor, intervjuer och reportage. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. Kostnad för prenumeration är 260 kronor för ett helår (4 nummer). För flera prenumerationer lämnas 50% rabatt efter 10 prenumerationer. Kulturskolan magasin har en upplaga på ca 1100 ex.

Skicka ett mail till prenumerationer@kulturskoleradet.se om du vill prenumerera på Kulturskolan magasin. Du kan även annonsera i Kulturskolan magasin vid försäljning, evenemang, utbildningar, personalrekrytering med mera.

Annonser bokar du via e-post: annonser@kulturskoleradet.se

Manusstopp och utgivning 2023

Nr 1 manustopp 25 jan - utgivning v 9
Nr 2 manusstopp 27 mars - utgivning v 18
Nr 3 manusstopp 28 augusti - utgivning v 39
Nr 4 manusstopp 7 nov - utgivning v 49

Ansvarig utgivare är Kulturskolerådets ordförande Magnus Ekwall‬. Chefsredaktör är Torgny Sandgren.
E-post: generalsekreterare@kulturskoleradet.se

Kulturskolan Magasins vision för 2023
Kulturskolan Magasin engagerar, berör och berättar om ungas kulturutövande i den viktiga verksamhet som kulturskolor driver i hela Sverige. Här ryms nutid, framtid, debatt och utveckling. Magasinet sprider kunskap om pedagogiskt och konstnärligt arbete av, med och för unga och bidrar till ökad nyfikenhet i frågor som rör kulturskolan. Kulturskolan Magasin är en relevant och läsvärd tidskrift för personer både inom och utanför den egna organisationen – alltid med de unga i fokus.

  • Kulturskolan Magasin nr 3
  • Kulturskolan Magasin nr 2
  • Kulturskolan Magasin nr 1
  • Kulturskolan Magasin nr 6