Stäng

Kulturskolan magasin

Kulturskolan magasin är Kulturskolerådets tidning. I den läser du om det viktigaste som berör kulturskolorna i landet, aktuella debattfrågor, intervjuer och reportage . Tidningen kommer ut med sex nummer per år. Som medlem i Kulturskolerådet ingår en prenumeration. Kostnad för prenumeration är 260 kronor för ett helår (6 nummer). För flera prenumerationer lämnas 50% rabatt efter 10 prenumerationer. Kulturskolan magasin har en upplaga på ca 1000 ex.

Skicka ett mail till prenumerationer@kulturskoleradet.se om du vill prenumerera på Kulturskolan magasin! Du kan även annonsera i Kulturskolan magasin vid försäljning, evenemang, utbildningar, personalrekrytering med mera!

Annonser bokar du via e-post: annonser@kulturskoleradet.se

Manusstopp och utgivning 2022

Nr 1 manustopp 12 jan - utgivning v 7
Nr 2 manusstopp 8 feb - utgivning v 11
Nr 3 manusstopp 19 apr - utgivning v 20
Nr 4 manusstopp 23 aug - utgivning v 38
Nr 5 manusstopp 4 okt - utgivning v 43
Nr 6 manusstopp 8 nov - utgivning v 49

Ansvarig utgivare är Kulturskolerådets ordförande Jalle Lorensson‬. Huvudredaktör är Torgny Sandgren.
E-post: generalsekreterare@kulturskoleradet.se

  • Kulturskolan magasin nr 4 2022
  • Kulturskolan magasin nr 3 2022
  • Kulturskolan magasin nr 2 2022
  • Kulturskolan magasin nr 1 2022