Stäng

Om vi fick bestämma

Projektperiod:  augusti 1, 2014 till augusti 1, 2015

Projektet ”Om vi fick bestämma” avslutades 2015 och syftade till att förnya musik- och kulturskolornas verksamhet genom att ge barn och ungdomar en ökad delaktighet. För barnens skull – men i lika hög grad för att förbättra verksamheten. På den här sidan har erfarenheter från projektet omarbetats till olika typer av resurser som kan vara till stöd för dig som är elev, pedagog eller chef i kulturskolan och vill stärka barn och ungdomars delaktighet och inflytande i verksamheten.

I projektet har ett 20-tal musik- och kulturskolor från hela Sverige deltagit med egna utvecklingsprojekt som utgått från tankar och idéer hos barn och unga. Elever med funktionsnedsättningar har särskilt fokuserats. Deltagarna har fått utbildning i FN:s konvention för barnets rättigheter och fått prova och utveckla metoder för inflytande och delaktighet. Kulturskolerådet och LSU (Sveriges Ungdomsorganisationer) har varit projektägare och Demokratiakademin, Unga Berättar/Kulturskolan Stockholm och Föreningen Pascal har varit samarbetspartners. Projektet har finansierats av Allmänna Arvsfonden.

Här kan du ta del av


Kom igång och vidareutveckla projekt för delaktighet och inflytande

Här har vi samlat tips i till dig som vill sätta igång eller komma vidare i ett arbete för stärkt delaktighet och inflytande i kulturskolan.

Läs mer


Lär och inspireras av projektets deltagare

Här kan du ta erfarenheterna från var och en av de kulturskolor som deltagit i projektet. Du hittar också kontaktuppgifter till personer som du kan kontakta på varje skola. Ta chansen och lär av dina kollegor runt om i landet.

Läs mer


Fördjupa dig i olika frågor och teman

Här hittar du en resursbank med metod- och inspirationsmaterial, filmer, artiklar och digitala berättelser som kan leda dig vidare i arbetet med stärkt delaktighet och inflytande i kulturskolan.

Läs mer


Filmer

Här kan du ta del av inspirerande filmer på olika teman från projektet. Det finns också diskussionsfrågor till filmerna (PowerPoint).

Mervärden och aha-upplevelser – varför ska man arbeta för stärkt delaktighet och inflytande i kulturskolan?

En kulturskola för alla – funktionsnedsättning, delaktighet och inflytande i kulturskolan

Inspirerande initiativ – exempel på vad arbete med delaktighet och inflytande i kulturskolan kan innebära och ge

Lärdomar för framtiden – om förankring, kunskap och fokus i utvecklingsprojekt om delaktighet och inflytande i kulturskolan

En sammanfattning av andra året i projektet ”Om vi fick bestämma”