Stäng

Ungas inflytande i kulturskolan

Ungas inflytande i kulturskoleverksamhet behöver stärkas. Nu har Kulturskolerådet beviljats ett treårigt projekt från Arvsfonden för att ett antal kommuner ska få möjlighet att arbeta för detta.

Projektets övergripande syfte är att unga ska få ökat inflytande över kulturskolans verksamhet. Det ska ske genom ge stöd till unga engagerade i lokala plattformar för ungdomsinflytande (föreningar, elevgrupper mm.), etablera ett nationellt ungdomsnätverk, erfarenhetsutbyten, synliggöra lärande exempel samt ta fram metodmaterial. I projektet deltar cirka 96 kommuner och projektets målgrupp är unga mellan 13 till 19 år. Målet är att det, efter projekttidens slut, ska finnas ett stabilt nationellt nätverk för ungas inflytande. Vi vill med projektet öka möjligheterna för de unga i kulturskolan att själva vara drivande i processen då vi anser att ett långsiktigt hållbart inflytande behöver ha en stark förankring i målgruppen.

Vår tidigare rapport ”Ungas inflytande” visar på ett behov av erfarenhetsutbyte och kunskap ute i kulturskolorna. Och genom att fokusera på de unga i projektet genom att ge ungdomarna verktyg och kunskap för organisering –  så kan de ta initiativet lokalt – men med hjälp av processtöd och demokratidagar för att få mer kunskap om inflytande, delaktighet, och medskapandeprocesser. I förlängningen är syftet att detta även ska förändra kulturskolorna i en utveckling mot en mer demokratisk och inkluderande kulturskola som är öppen för alla.

Kontaktpersoner:

Kulturskolerådet
Malin Aghed
malin@kulturskoleradet.se

Youth 2030
Oliwer Karlsson oliwer@youth2030.se 076 017 25 33
Nathalie Eriksson Elimä, Engagemangsutvecklare, nathalie@youth2030.se

Regionala kontaktpersoner
Dalarna
Lena Karsikas lena.karsikas@falun.se 023 820 46

Gävleborg
Rickard Edbom rickard.edbom@hudiksvall.se 0650-19590

Jönköping
Fredrik Blomster fredrik.blomster@jonkoping.se 036 10 57 16

Skåne
John Bjerkert john.bjerkert@lund.se 073 068 38 59

Stockholm
Camilla Freedman camilla.freedman@edu.stockholm.se 070-548 82 15

Feet and arrows on road background. Pair of foot standing on tarmac road with colorful graffiti arrow sign choices, creative and idea concept. Selfie woman wearing white shoe or sneaker. Top view.