Stäng

Ungas inflytande i kulturskolan

Ungas inflytande i kulturskoleverksamhet behöver stärkas. Kulturskolerådet har beviljats ett treårigt projekt från Arvsfonden för att ett antal kommuner ska få möjlighet att arbeta för detta.

Projektets övergripande syfte är att unga ska få ökat inflytande i kulturskolans verksamhet. Det ska ske genom ge stöd till unga engagerade i lokala och regionala plattformar för ungdomsinflytande (föreningar, elevgrupper mm.), etablera ett nationellt ungdomsnätverk, organisera erfarenhetsutbyten i form av demokratidagar, synliggöra lärande exempel samt ta fram metodmaterial. I projektet deltar cirka 96 kommuner och projektets målgrupp är unga mellan 13 till 19 år.

Målet är att det efter projekttidens slut ska finnas ett stabilt nationellt nätverk för ungas inflytande. Vi vill med projektet öka möjligheterna för de unga i kulturskolan att själva vara drivande i processen, då vi anser att ett långsiktigt hållbart inflytande behöver ha en stark förankring i målgruppen.

Vår tidigare rapport ”Ungas inflytande” visar på ett behov av erfarenhetsutbyte och kunskap ute i kulturskolorna. Vi vill fokusera på de unga i projektet genom att ge dem verktyg och kunskap för organisering –  så att de kan ta initiativet lokalt – men med hjälp av processtöd och demokratidagar för att få mer kunskap om inflytande, delaktighet och medskapandeprocesser. I förlängningen är syftet att detta även ska förändra kulturskolorna i en utveckling mot en mer demokratisk och inkluderande kulturskola som är öppen för alla.

Projektet sker i samverkan med nationella och regionala samordnare.

Kontaktpersoner

Kulturskolerådet

Malin Aghed
malin@kulturskoleradet.se

Andrea Christensen – Regional coach
andreachristensen.kpl@gmail.com

Hanna Morau – Nationell coach
hanmorau@gmail.com

Regionala kontaktpersoner

Dalarna
Lena Karsikas 023 820 46
lena.karsikas@falun.se

Gävleborg
Rickard Edbom 0650-19590
rickard.edbom@hudiksvall.se

Jönköping
Fredrik Blomster 036 10 57 16
fredrik.blomster@jonkoping.se

Skåne
John Bjerkert 073 068 38 59
john.bjerkert@lund.se 

Stockholm
Camilla Freedman 070-548 82 15
camilla.freedman@edu.stockholm.se