Stäng

Ungas inflytande i kulturskolan

Ungas inflytande i kulturskoleverksamhet behöver stärkas. Kulturskolerådet har beviljats ett treårigt projekt från Arvsfonden för att ett antal kommuner ska få möjlighet att arbeta för detta.

Projektets övergripande syfte är att unga ska få ökat inflytande i kulturskolans verksamhet. Det ska ske genom ge stöd till unga engagerade i lokala och regionala plattformar för ungdomsinflytande (föreningar, elevgrupper mm.), etablera ett nationellt ungdomsnätverk, organisera erfarenhetsutbyten i form av demokratidagar, synliggöra lärande exempel samt ta fram metodmaterial. I projektet deltar cirka 96 kommuner och projektets målgrupp är unga mellan 13 till 19 år.

Målet är att det efter projekttidens slut ska finnas ett stabilt nationellt nätverk för ungas inflytande. Vi vill med projektet öka möjligheterna för de unga i kulturskolan att själva vara drivande i processen, då vi anser att ett långsiktigt hållbart inflytande behöver ha en stark förankring i målgruppen.

Vår tidigare rapport ”Ungas inflytande” visar på ett behov av erfarenhetsutbyte och kunskap ute i kulturskolorna. Vi vill fokusera på de unga i projektet genom att ge dem verktyg och kunskap för organisering –  så att de kan ta initiativet lokalt – men med hjälp av processtöd och demokratidagar för att få mer kunskap om inflytande, delaktighet och medskapandeprocesser. I förlängningen är syftet att detta även ska förändra kulturskolorna i en utveckling mot en mer demokratisk och inkluderande kulturskola som är öppen för alla.

Projektet sker i samverkan med nationella och regionala samordnare.

 

KNUT (Kulturskolans nytänkande ungas talan)

Kulturskolans Nytänkande Ungas Talan är ett gäng unga kulturintresserade som växer upp på olika platser runt om i landet. Tillsammans vill vi göra skillnad i det stora och i det lilla – vi kan förbättra barn och ungas förutsättningar för att få inflytande över frågor som gäller vår målgrupp. Vi vill träffas och tala om vad som behöver fixas runtom i våra kulturskolor. Målet är att stärka denna satsning så att vi ska kunna växa och medverka i, och påverka ännu större beslut. Barn och vuxna behöver arbeta tillsammans med att öka barn och ungas inflytande men KNUT blir extra viktig grupp eftersom de inte är vuxna. KNUTs energi, inspiration, tips och råd når fram så mycket bättre än tusen tips från välvilliga vuxna. Unga i kulturskolan blir representerade genom Knut, vi får vara med och bestämma och veta hur det fungerar istället för att vuxna sitter och gissar sig fram till vad vi behöver kan vi tala om det själva.

Ju fler som ansluter sig desto starkare bli vi. Knut är kvantitet OCH kvalitet – våra röster är viktiga. Inte bara genomsyrar vi unga hela samhällets uppbyggnad, vi är ju i själva verket allas vår framtid. Så varför inte lyssna på oss redan nu och få reda på hur vi upplever vår omgivning så att vi, när det blir vår tur att styra, kan driva en positiv utveckling för kommande generationer. Att veta hur det känns att bli lyssnad på och få medverka i kulturlivet på alla nivåer är ett privilegium idag, men vi tycker att det ska vara en självklarhet för alla intresserade. Ge oss chansen att visa vad vi går för! Utan oss barn och unga finns varken kulturskola eller framtid– så gör det rätta: låt KNUT vara med! KNUT är här för att stanna.

Kontaktpersoner

Kulturskolerådet

Andrea Christensen – Regional coach
andreachristensen.kpl@gmail.com

Hanna Morau – Nationell coach
hanmorau@gmail.com

Regionala kontaktpersoner

Dalarna
Lena Karsikas 023 820 46
lena.karsikas@falun.se

Gävleborg
Rickard Edbom 0650-19590
rickard.edbom@hudiksvall.se

Jönköping
Fredrik Blomster 036 10 57 16
fredrik.blomster@jonkoping.se

Skåne
Anja Nilsson
anja.nilsson@lund.se

Stockholm
Camilla Freedman 070-548 82 15
camilla.freedman@edu.stockholm.se

Sjuhärad
Anna Rådvik 072-160 05 50
anna.radvik@boras.se

Nyheter för projektet:

Du äger (utan text)